მემბრანა HMVS სერია (მიკროფილრაცია)  

აღწერა

მწარმოებელი: Hobra-Skolnik

არტიკული N : Candefilt

CANDEFILT-HMVS მემბრანული ფილტრის კარტრიჯები. კომპლექსური მფილტრავი ფენებით:

1- პრეფილტრაცია – ბოროსილიკატის მიკრობოჭკოვანი ფენა ფილტრავს უხეშად სითხეს და ამავე დროს წარმოდგენს მემბრანის დამცავ ფენას მექანიკური ზემოქმედებისგან.

2- მიკროფილტრაცია – ჰიდროფილური პოლისულფონის ფენა ახდენს სტერილურ ფილტრაციას აბსოლუტური მიკრონაჟით (0.2µ, 0.45µ, 0.65µ, 0.8µ).

პოლიეთილენის სადრენაჟო ფენები აადვილებს გასაფილრი სითხის ნაკადის განმავლობას.

ფილტრები განკუთვნილია მაღალშაქრიანი და კოლოიდშემცველი ღვინოების ფილტრაციისათვის ჩამოსხმის წინ.

ფილტრები არის მრავალჯერადი გამოყენების და მისი რეგენერაცია-სტერილიზაცია ხდება ორთქლით, ცხელი წყლით და ქიმიური ხსნარებით, სპეციალური ტექნიკური სქემების მიხედვით.